14 lutego
Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa
oraz
Św. Walentego, biskupa i męczennika

Cyryl i Metody - bracia z Tesaloniki, z pochodzenia Grecy, znali mowę Słowian.

Św. Cyryl, a właściwie Konstanty, był kapłanem świeckim, imię Cyryl otrzymał dopiero pod koniec życia, gdy wstąpił do klasztoru. Rozpoczął on tłumaczenie Pisma św. na język staro-cerkiewno-słowiański używając, opartej na alfabecie greckim, głagolicy. Św. Metody był urzędnikiem państwowym, później mnichem.

Około r. 860 podjęli oni pracę misyjną wśród narodów słowiańskich nad Morzem Czarnym a w 862 r. dotarli na Morawy. Biblię oraz księgi liturgiczne przełożyli na język Słowian w alfabecie zwanym później cyrylicą. Relikwie obu braci spoczywają w kościele św. Klemensa w Rzymie. Są oni patronami Europy i wszystkich narodów słowiańskich.

W Poznaniu kościół p.w. św. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian, znajduje się na ulicy Wigury 5 (Wola).
e-mail: cyrmet-poz@archpoznan.org.pl

***

Walenty - rzymski kapłan asystujący męczennikom, cierpiącym za panowania cesarza Klaudiusza Gota II w III wieku. Wkrótce sam został pojmany i odesłany do prefekta Rzymu, który najpierw rozkazał bić Walentego maczugami a następnie ściąć (270r.). Św. Walenty jest patronem zakochanych.

Zwyczaj przesyłania w tym dniu podarków i życzeń jest pozostałością starego pogańskiego zwyczaju - chłopcy rysowali imiona swych ukochanych na cześć bogini dziewcząt Februata Juno.

***


Jedynie miłość nadaje sens życiu, dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.

(Herman Hesse)
Opracowała Maria Krasnosielska