Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona Kościoła Powszechnego i dobrej śmierci oraz stolarzy i cieśli

Św. Józef, mąż Maryi i ziemski opiekun Jezusa, pochodził z królewskiego rodu Dawida. Mieszkał w Nazarecie i był skromnym cieślą, którego Bóg wybrał na oblubieńca Dziewicy - Matki. Jego wiernej i troskliwej opiece zostały też powierzone dzieciństwo i młodość Jezusa, Odkupiciela świata. Ewangelia nazywa Józefa "mężem sprawiedliwym", odznaczał się on bowiem czystością serca, prostotą, pokorą, cierpliwością, hartem ducha oraz łagodnością, był człowiekiem o nienagannej postawie moralnej. Wedle powszechnej wiary Kościoła Zachodniego św. Józef żył w czystości - podobnie, jak poślubiona mu Maryja.

Jako przyszły Opiekun Syna Bożego i Jego Matki, przeżył Józef także swoje "zwiastowanie"- gdy powziął decyzję o potajemnym oddaleniu brzemiennej Maryi (nie chciał bowiem narazić Jej na zniesławienie) - ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: ,,Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy- Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie" (Mt 1, 18 - 24). W słowach anioła Józef otrzymał zwiastowanie nie tylko o powołaniu i godności Maryi, ale też o własnym powołaniu. Była nim oblubieńcza miłość do Maryi, przejawiająca się w opiece nad Nią i Dziecięciem.

8 grudnia 1870 r. św. Józef został ogłoszony, przez papieża Piusa IX, patronem Kościoła Powszechnego. Jest on czczony również jako patron szczęśliwej śmierci, ponieważ - gdy sam umierał - otoczony został czułą opieką Jezusa i Maryi.

Choć św. Józefa ominęły zaszczyty tego świata a Pismo św. ani razu go nie cytuje, to jako opiekun świętej Rodziny, zapewniający jej bezpieczeństwo i otaczający miłością, jest on wzorem męża i ojca a kalendarz liturgiczny wymienia jeszcze inne jego święto: 1 maja - św. Józefa, robotnika.


***Boże, Ty powierzyłeś św. Józefowi opiekę nad Swoim Synem. Spraw, niech i my będziemy w jego pieczy. Amen.***W Poznaniu kościół pw św. Józefa znajduje się przy ul. Agrestowej 19 (Szczepankowo) oraz ul. Działowej 25 (Wzgórze św. Wojciecha - Ojcowie Karmelici Bosi).Opracowała Maria Krasnosielska