Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus zmartwychwstan jest!
Alleluja!


Chrystus został zabity za nas jak baranek!


...aby śmierć Jezusa przemieniła nasze życie,

...aby śmierć Jezusa wstrząsnęła nami do głębi,
odrywając od grzechu,

...aby nasze czyny potwierdzały miłość do Boga,
który pierwszy ukochał człowieka,

...aby zmartwychwstanie stało się nowym istnieniem każdego z nas!Najpierw cisza sobotniego poranka, kiedy Jezus zstępuje do otchłani, dalej wigilijne czuwanie, aż po radość płynącą z paschalnego światła. Jezus zmartwychwstał! Ostatnie słowo należy do życia, do miłości - do Jezusa.

Niech ta Pascha sprawi, że staniemy się świadkami zmartwychwstałego Pana! Nieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Jezus żyje!***Odrzućcie smutek

Biegnij Mario,
by zgromadzić Moich uczniów.
W tobie mam tubę
o potężnym głosie.
Zatrwożonym uszom
mych ukrytych przyjaciół
zagraj pieśń pokoju,
obudź ich wszystkich jak ze snu,
aby wyszli mi na spotkanie
z zapalonymi pochodniami.
Idź i powiedz im:
"Oblubieniec wyszedł z grobu
i pociągnął za sobą wszystko
ze śmierci do życia.
Odrzućcie Apostołowie,
smutek śmierci,
ponieważ powstał Ten,
który upadłym ludziom
daje zmartwychwstanie".


(Roman Pieśniarz)

***Przykład śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest miarą przebaczenia, jakie otrzymaliśmy od Boga, abyśmy i my umieli doskonale przebaczać.

(Jan Paweł II, San Salwador, 1996 r.)Istnieje Ktoś, kto dzierży losy tego przemijającego świata; Ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani. A ten Ktoś jest Miłością.

(Jan Paweł II, z książki: PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI)Dlaczego mamy się nie lękać? Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga. Potęga Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania jest zawsze większa od wszelkiego zła, którego człowiek może i powinien się lękać.

(Jan Paweł II, j.w.)PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!
ALLELUJA!
Opracowała Maria Krasnosielska