Św. Józefa Rzemieślnika,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
1 maja

1 maja 1955 roku papież Pius XII, zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, proklamował ten dzień świętem Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu świętu pracy. Dzień ten podkreśla szczególną godność i znaczenie pracy, jest też wyrazem poszanowania jej roli w rozwoju człowieka.


Skromny cieśla z Nazaretu - podpora i opiekun Syna Bożego i Jego Matki, Maryi - jest obecnie otoczony osobliwym kultem jako uosobienie godności pracy i opatrznościowy opiekun pracujących.***Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc do poranka.

(Pismo święte, Księga Kapłańska 9, 13)***Zasługuje robotnik na swoją zapłatę.

(Ewangelia wg św. Łukasza 10,7)***Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.

(Pismo święte, Księga Powtórzonego Prawa 5, 13 - 14)***Po pracy człowiek musi mieć czas na modlitwę, wypoczynek, rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim.

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.

(kard. Stefan Wyszyński)


Opracowała Maria Krasnosielska