Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
patrona Polski
8 maja

Imię Stanisław oznacza osobę, która kiedyś stanie się postacią sławną.

Stanisław urodził się ok. r. 1030 w Szczepanowie (Małopolska). Według przekazu pochodził z rycerskiego rodu Turzonów ze Szczepanowa koło Bośni. Kształcił się przypuszczalnie u benedyktynów w Tyńcu i w Gnieźnie, a także w Paryżu lub Leodium w Belgii. święcenia kapłańskie przyjął z rąk krakowskiego biskupa Lamberta, po którego śmierci sam został biskupem Krakowa.
Stanisław słynął z pięknych kazań i troski o ubogich. Sporo czasu poświęcał krzewieniu ewangelicznej wiary i karności kościelnej. Swoim przykładem uczył pracowitości i miłości do drugiego człowieka.

W XI wieku chrześcijaństwo dopiero się na ziemiach polskich krystalizowało, czasy były trudne. Stolicą Polski był Kraków, a na Wawelu zasiadał król Bolesław śmiały - władca dzielny i waleczny, ale w kraju - z powodu prowadzenia licznych wojen - często nieobecny. Z powodu nieobecności króla w państwie dochodziło do rozbojów. Walczący poza granicami Polski rycerze pragnęli powrócić wreszcie do swoich domów. Gdy król pozostawał na ich prośby głuchy, w obawie o los swoich gospodarstw i rodzin, potajemnie zaczęli opuszczać Bolesława. Po powrocie do kraju król krwawo mścił się na zbiegach i ich rodzinach.
Między królem a biskupem, który prawdopodobnie stanął w obronie poddanych, doszło do konfliktu. Stanisław wielokrotnie - bezskutecznie - upominał władcę, że ten nie postępuje zgodnie z Ewangelią. Wreszcie nałożył na króla karę, która wykluczała go ze wspólnoty Kościoła. Porywczy król wpadł w gniew i kazał swojej drużynie zabić biskupa, a jego ciało poćwiartować.

Męczeńską śmierć poniósł Stanisław w r. 1079, podczas odprawiania Mszy św. w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie, gdzie do tej pory otoczony jest szczególnym kultem. Doczesne szczątki św. Stanisława spoczywają w katedrze na Wawelu.

Kanonizowano go w roku 1253. Jako pierwszy polski biskup - męczennik uważany jest Stanisław za głównego patrona Polski, porównuje się go również do pasterza, który oddał życie za swoje owce .

W sztuce przedstawiany jest w stroju biskupim z pastorałem w ręku, a jego atrybutami są orły oraz miecz, od którego stracił życie.

Przez papieża Jana Pawła II (w roku 2003, w liście z okazji 750 rocznicy kanonizacji ) św. Stanisław został nazwany patronem chrześcijańskiego ładu moralnego.***Panie Boże, dla Twojej czci święty biskup Stanisław padł pod mieczem swoich prześladowców. Spraw, prosimy, abyśmy byli silni w wierze i tacy pozostali aż do spotkania z Tobą w niebie. Amen.

***Panie Jezu,
tak, jak zasiadasz chwalebny
po prawicy Ojca w niebie,
tak jesteś uwielbiony w pełni nowego życia,
w "tajemnicy wiary".


Obdarz nas
wiarą żywą, wiarą wielką, wiarą paschalną.


Opracowała Maria Krasnosielska