Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
31 maja

Po zwiastowaniu Maryja z pośpiechem udała się w góry do swojej krewnej Elżbiety, małżonki Zachariasza.

"Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi , poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". (Łk 1, 40 - 45)

Święto upamiętnia wizytę, jaką Najświętsza Maryja Panna złożyła św. Elżbiecie. Zostało ustanowione w roku 1389 przez papieża Urbana VI na cześć zakończenia schizmy zachodniej; włączono je do kalendarza rzymskiego pod datą 2 lipca, a więc w dniu, w którym franciszkanie obchodzili je uroczyście już od roku 1263. Obecnie zostało przesunięte na ostatni dzień maja, pomiędzy uroczystością Zwiastowania a narodzinami św. Jana Chrzciciela, co lepiej odpowiada chronologii zawartej w Ewangelii.

Według tradycji, Elżbieta i Zachariasz mieszkali w Ain Karem - miejscowości położonej około 7 km na zachód od Jerozolimy. W miejscu domostwa Zachariasza i Elżbiety powstało Sanktuarium Nawiedzenia. Świątynia w obecnym kształcie została odbudowana przez franciszkanów w XX wieku. Na murze dziedzińca Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety znajdują się tablice z tekstem "Magnificat" w 42 językach, również w jęz. polskim.

W Ain Karem znajduje się także Sanktuarium św. Jana Chrzciciela, któremu Bóg powierzył misję przygotowania ludzkich serc - poprzez nauczanie i świadectwo życia - na przyjście Mesjasza.***Maryjo, Matko Jezusa,
daj nam Twe serce tak piękne,
tak nieskalane,
Twoje serce
tak przeobfite miłością i pokorą!
Pomóż nam być zdolnymi
do przyjęcia Jezusa
w Chlebie życia,
kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś
i służyć Mu
w bolesnym przebraniu ubogich.
W Poznaniu Kościół pw. Nawiedzenia NMP znajduje się na os. Bohaterów II Wojny Światowej 88.
Opracowała Maria Krasnosielska