Międzynarodowy Dzień Dziecka
1 czerwcaWszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same -
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk,
i byle szkiełko
biorą jak skarb
do ręki.

Podobno dzieci
na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście -
to gdzieś za górą, za lasem.

(Danuta Gelinerowa)**Panie, nasz Boże,
który sprawiasz, że z ust najmniejszych
płynie doskonałe uwielbienie
Twojego imienia,
spójrz dobrotliwie na dzieci,
które wiara Kościoła
poleca Twemu ojcowskiemu sercu.
Jak Twój Syn, narodzony z Dziewicy,
przygarnął w swoje ramiona dzieci,
pobłogosławił je i ukazał wszystkim
jako tych, do których należy Królestwo
Niebieskie,
tak wylej, o Panie, na te dzieci
Twe błogosławieństwo,
aby w pogodnym i cnotliwym wzrastaniu,
za łaską Twego Ducha,
stały się świadkami Chrystusa,
aby nieść światu miłość i nadzieję.***Żadne ze słów nie jest bardziej niepokojące niż to:
"Jeśli nie staniecie się jako dzieci!"

(Reinhold Schneider)

Wspomnienie św. Justyna - męczennika


Św. Justyn - filozof rzymski, męczennik, jeden z greckich apologetów wczesnochrześcijańskich. Miał wielkie zasługi w dziele adaptacji chrześcijaństwa do kultury greckiej. Padł ofiarą prześladowań za czasów Marka Aureliusza - został ścięty mieczem ok. r. 165. Jest patronem filozofów.

***

Panie, tak wiele rzeczy jest nieosiągalnych dla mojego umysłu i oczu. Zaradź mojej niewierze!


Opracowała Maria Krasnosielska