Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca

Piotr - w języku greckim Petros, po aramejsku Kefas. Imię to zostało utworzone przez Pana Jezusa od rzeczownika "skała". Zwrócił się On do Szymona mówiąc: "Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję Mój Kościół..."(por. Mt 16, 15 - 19).

Szymon - imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, może występować w dwóch formach: Symeon oraz Szymon i oznacza: "Bóg wysłuchał".

Piotra poznajemy nad Jeziorem Galilejskim podczas łowienia ryb. Wezwany przez Jezusa zostawia sieci i udaje się za Nim. Jest człowiekiem odważnym, zdecydowanym i otwartym na Boga. Wiernie towarzyszy Jezusowi i jest świadkiem wielu cudów przez Niego dokonanych. To on z wiarą wyznaje, że w Jezusie widzi obiecanego Mesjasza, Syna Bożego.
Mimo niewątpliwych zalet Piotr nie jest człowiekiem bez skazy. Życie pokazuje, że po pojmaniu Jezusa, w obawie o własny los, trzykrotnie zapiera się jakiejkolwiek z Nim znajomości - później gorzko i szczerze tego żałuje. Jezus daje mu szansę - po zmartwychwstaniu trzy razy pyta Piotra, czy ten Go miłuje. Piotr odpowiada: " Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham" (J 21, 17).

To jemu, człowiekowi, który miał wiele zalet, ale nie ustrzegł się też błędów, powierza Pan Jezus opiekę nad Kościołem - odtąd to on steruje Łodzią Chrystusową i łowi nie ryby lecz ludzi.

Święty Piotr - pomny na swe własne słabości - rozumiał, że droga do świętości nie jest łatwa, dlatego zachęcał każdego do zaufania wobec Boga i podtrzymywania w sobie nadziei: "Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku". Z mocą podkreślał, że podstawową zasadą wzajemnych relacji powinna być miłość - by ją realizować, trzeba bezwzględnie odrzucać wszelkie zło.

Cesarz Konstantyn Wielki wzniósł ku czci św. Piotra bazylikę nad jego grobem. Bazylika Św. Piotra jest największym kościołem świata, może pomieścić 40 tys. wiernych.Paweł - podobnie (jak Szymon) otrzymał inne imię, które miało symbolizować nowego człowieka, którym stał się po nawróceniu (patrz artykuł z 25 stycznia).

Dla Pawła zaszczytem i sensem życia stało się głoszenie Ewangelii, jego pragnieniem było niesienie Dobrej Nowiny do najdalszych zakątków świata. Z upoważnienia Apostołów odbył 3 wielkie podróże misyjne i założył Kościół wśród pogan. W swoich podróżach pokonał około 10 tys. kilometrów dróg morskich i lądowych (utrzymywał się dzięki znajomości sztuki rymarstwa i wyrobu namiotów). Św. Paweł uważany jest za autora 13 listów skierowanych do wspólnot chrześcijańskich, bądź do pojedynczych osób. Do końca pozostał wierny Bożej sprawie, a o swoim życiu powiedział: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem" (2 Tm 4, 7).

W Polsce jest około 260 świątyń pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Najstarszą z nich jest Bazylika Archikatedralna (Katedra) w Poznaniu na Ostrowiu Tumskim.

Obydwaj święci - Piotr trzymający klucz oraz Paweł z mieczem - znajdują się także w herbie miasta.***Szumią trzciny na brzegu jeziora,
wznosi fale wiatr, co z gór przychodzi.
Mała łódka chwieje się i miota,
gdy rybacy pogrążeni w trwodze.
Ktoś tam ku nim zbliża się z daleka...
Czy możliwe, by On szedł po wodzie?
Czy możliwe, by Piotr szedł ku Niemu
jak po mocno udeptanej drodze?


Jakiej wiary trzeba, by nie tonąć,
chociaż przeciw nam wicher i głębia?
Jak otworzyć się na Jego Słowo,
co wprowadza pokój Swą potęgą...

Alicja MakowskaPanie,
pozwól mi spotkać ludzi, którzy Ci bezgranicznie ufają, żeby opuściły mnie moje wątpliwości...

Ty i mnie pytasz, kim jesteś...
Czy potrafię z wiarą powtórzyć za św. Piotrem - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego?


Opracowała Maria Krasnosielska