Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
i św. Ansegiza, mnicha
20 lipca

Czesław - urodził się ok. roku 1180 w Kamieniu (Śląsk Opolski). Prawdopodobnie wraz ze św. Jackiem odbył studia teologiczne w Paryżu i Bolonii. Po powrocie do Polski został kanonikiem i kustoszem kolegiaty w Sandomierzu Po otrzymaniu formacji zakonnej pracował w Pradze, następnie założył klasztor dominikanów we Wrocławiu (1226 r.).

Pieszo przemierzał Śląsk rozbudzając we wszystkich cześć do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

Zmarł we Wrocławiu w roku 1242, jest patronem tego miasta.Ansegiz - urodził się ok. roku 770 we Francji, w wieku 18 lat wstąpił do opactwa Fontenelle. Odznaczał się tak wielką świętością i wybitną wiedzą, że Karol Wielki powierzył mu zreformowanie opactw św. Sykstusa w Reims i św. Mengego, których został zarządcą. Ansegiz pracował również w opactwie św. Germera we Flay, w Luxeuil oraz w opactwie Fontenelle.
Jego zasługą jest dokonanie zbioru praw i rozporządzeń wydanych przez królów frankońskich - zbiór ten stał się oficjalną księgą prawa w cesarstwie.

Św. Ansegiz był pełnym cnót i poświęcenia mnichem, świetnym uczonym, energicznym reformatorem i administratorem. Jednocześnie do końca życia pozostał człowiekiem skromnym i pełnym pokory, świadomym, że na ziemi nie posiada trwałego domu.

Zmarł 20 lipca 833 roku.***Przeznaczamy całe godziny na mycie samochodu, na sport, na zakup odzieży i na fryzjera.
Dlaczego nie poświęcimy więcej czasu swojemu sercu?
Ubiór i wygląd zewnętrzny są jak pełne humoru zwierciadło: dzisiaj coś mnie niezmiernie cieszy, a jutro będzie śmiertelnie nudne.
Jeśli ktoś inwestuje w "wewnętrzne wyposażenie serca", stwarza dom dla swoich wewnętrznych sił. To czyni go zrównoważonym i szczęśliwym.

(Phil Bosmans)


Opracowała Maria Krasnosielska