Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
24 lipca

Kinga urodziła się około roku 1224. Została zaślubiona księciu krakowsko- sandomierskiemu, Bolesławowi Wstydliwemu. Oboje złożyli dozgonny ślub czystości.

Kinga wstąpiła jako tercjarka do III Zakonu św. Franciszka, a kilka lat po śmierci męża do klarysek, dla których ufundowała klasztor w Starym Sączu.

Zmarła 24 lipca 1292 r. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w Starym Sączu 16 lipca 1999 r.

Jest patronką Polski i Litwy.***Człowiek czystego serca postrzega drugiego człowieka takim, jakim on jest, nie przerzucając na niego własnych słabości.
Opracowała Maria Krasnosielska