Wspomnienie św. Jakuba Apostoła,
św. Krzysztofa, męczennika
25 lipca

Św. Jakub Apostoł- syn Zebedeusza i Salome, brat św. Jana Apostoła, zwany "Starszym" w odróżnieniu od innego apostoła Jakuba, "brata Pana", nazywanego "Młodszym". Pochodzi z Betsaidy w Galilei, powołany został podczas połowu ryb.

Bracia- Jakub i Jan- zostali określeni przez Jezusa mianem "Boanerges", co znaczy "synowie Gromu". Byli oni obecni przy uleczeniu teściowej św. Piotra, wskrzeszeniu córki Jaira i podczas Przemienienia na Górze Tabor, towarzyszyli też Jezusowi w Ogrodzie Getsemani. Podanie mówi, że po Zesłaniu Ducha Świętego Jakub udał się do Hiszpanii, by tam głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Słynne sanktuarium ku jego czci znajduje się w Santiago de Compostella, tam też złożone są jego relikwie.

Św. Jakub był pierwszym z apostołów, który poniósł śmierć męczeńską- na rozkaz Heroda Agryppy został ścięty w Jerozolimie około Wielkanocy roku 44. Jest on patronem aptekarzy, pielgrzymów i robotników.

W Poznaniu Kościół pw. Św. Jakuba Większego Apostoła znajduje się przy ul. Głuszyna 150 a.Św. Krzysztof- jest jednym z najbardziej popularnych świętych Wschodu i Zachodu. Na jego temat istnieje wiele legend, często wzajemnie sobie przeczących. Jedna z najbardziej znanych utrzymuje, że św. Krzysztof był olbrzymem i pomagał ludziom przenosząc ich przez rwący potok. Przeniósł ponoć również Dzieciątko Jezus, stąd też jego imię, oznaczające "niosący Chrystusa".

Krzysztof został umęczony za panowania Decjusza, w III wieku.

Jest on patronem podróżujących, jego pomocy wzywa się również w czasie burzy lub zarazy, a tradycyjnie w dniu jemu poświęconym (lub w poprzedzającą go niedzielę) święcone są pojazdy.

***Jedynie uczynki świadczą o twojej miłości.

(Johann W. Goethe)***Bóg kocha tego, kto daje z radością.
I kto daje z radością, więcej daje.
Nie znamy całego dobra,
jakie może sprawić zwyczajny uśmiech.

(Matka Teresa z Kalkuty)
Opracowała Maria Krasnosielska