Wspomnienie świętych Joachima i Anny,
rodziców NMP
26 lipca

Św. Joachim i Anna pochodzą z rodu Judy, królewskiego rodu Dawida. Tradycja oparta na bardzo starych świadectwach podaje, że Joachim i Anna w podeszłym wieku przybyli do Galilei i osiedlili się w Jerozolimie. Tam urodziła się i wychowała, otoczona olbrzymią miłością, ich córka, tam też umarli i zostali pochowani. Na miejscu ich domu w Jerozolimie św. Helena wybudowała w IV w. kościół.

Św. Annę czczono od wczesnego okresu chrześcijaństwa. Ojcowie Kościoła, zwłaszcza Wschodniego, wiele mówili o jej świętości i przywilejach. Najczęściej przedstawia się ją z maleńką Maryją, którą uczy czytać Pismo Święte. Św. Anna jest patronką matek chrześcijańskich.

Św. Joachim od niepamiętnych czasów czczony jest w Kościele Wschodnim, a od wieku VI zaobserwowano wzrost jego kultu we wszystkich krajach.

W Poznaniu Kościół pw. Św. Anny znajduje się przy ul. Limanowskiego 13.***W swojej wyobraźni miłości Bóg codziennie znajduje sposoby, by docierać do nas ze znakami swojej miłości.

(Ks. Marek Dziewiecki)Opracowała Maria Krasnosielska