Wspomnienie św. Alfonsa Marii Ligouoriego, biskupa i doktora Kościoła
1 sierpnia

Rozpoczyna się miesiąc trzeźwości


Alfons Maria Liguori urodził się w 1696 roku pod Neapolem, od dzieciństwa naśladował matkę w głębokiej cnocie pobożności. Dzięki ojcu otrzymał gruntowne wykształcenie, a zdolności i zamiłowanie do nauki sprawiły, że w wieku 16 lat uzyskał stopień doktora praw.

Alfons został adwokatem w Neapolu, lecz pewna przegrana sprawa wywołała w nim tak wielkie rozgoryczenie wobec problemów tego świata, że w roku 1726, mimo sprzeciwu otoczenia, przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1732 powołał on do życia Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), głównie w celu prowadzenia misji wśród ludu wiejskiego. Zasłynął jako wielki kaznodzieja, wiekopomną sławę przyniosła mu jego fundamentalna teologia moralna.

Ostatnie lata jego życia pełne były cierpień, które znosił z pokorą, powiększając je dobrowolnymi umartwieniami.

Zmarł w klasztorze redemptorystów w Pagani pod Nocerą 1 sierpnia 1787 roku, jest patronem spowiedników, teologów i adwokatów.***Im dajesz więcej, tym większy się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić.

(Antonie de Saint - Exupery)


Opracowała Maria Krasnosielska