Święto Matki Bożej Śnieżnej
5 sierpnia

Jak głosi rzymska tradycja, za rządów papieża Liberiusza (352 - 366) Najświętsza Maryja Panna ukazała się patrycjuszowi o imieniu Jan mówiąc, aby ku Jej czci wzniesiono kościół w miejscu, gdzie spadnie w lecie śnieg.

W liturgiczną uroczystość Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia, swoją patronalną uroczystość obchodzi Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia. Matka Boża przedstawiona jest w wizerunku Maryi z wyciągniętymi rękoma i z rozpostartym płaszczem, który od wieków jest symbolem Jej macierzyńskiej miłości i miłosierdzia.

Tego dnia przypada także rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Po Soborze Efeskim (431 r.), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, papież Sykstus III poświęcił Jej bazylikę wzniesioną w Rzymie. Nazwano ją potem bazyliką Matki Bożej Większej. Jest to na Zachodzie najstarsza bazylika poświęcona Najświętszej Maryi Pannie.

***Maryja jest pierwszą Misjonarką Miłości,
nosicielką miłości Boga.
Powinniśmy uczynić to, co Ona zrobiła:
przyjmować Jezusa i dawać Go
z całym pośpiechem.

(Matka Teresa z Kalkuty)***Panie, pomóż nam uchronić przed zniszczeniem
Twój czarodziejski dywan natury.


Opracowała Maria Krasnosielska