Święto Przemienienia Pańskiego
6 sierpnia

"Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak źródło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlisty osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie" (Mt 17, 1-9).

Święto Przemienienia Pańskiego zostało wprowadzone do kalendarza rzymskiego w 1457 roku, na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami pod Belgradem. Ukazuje ono głębszy sens tajemnicy Chrystusa objawiającego swoją chwałę tym uczniom, którzy mieli być świadkami Jego krwawego potu w Ogrójcu, Jego męki i krzyża.

Ewangelie synoptycznie nie zapisały nazwy góry, na której Chrystus przemienił się wobec swoich trzech wybranych uczniów: Piotra, Jana i Jakuba. Zgodna, chociaż dość późna tradycja wskazuje na Tabor w Galilei (niektórzy mówią o górze Hermon), górę wznoszącą się 560m nad poziomem morza, kontrastującą z okoliczną doliną galilejską. O przemienieniu mówią wszyscy synoptycy (Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Mateusz zwraca uwagę na światło, Marek na biel, Łukasz na chwałę, do której wchodzą także Mojżesz i Eliasz. A zatem:
Jezus modli się, jest przeniknięty bielą i światłem, otoczony chwałą, a całą scenerię zasnuwa obłok- symbol Ducha Świętego, z niego też dochodzi głos Ojca: "To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" W ziemskich świadkach przemienienie budzi uczucie lęku, ale też- radości...

Przemienienie Pańskie, chwila nieba wśród chwil ziemi, jest wyjątkowo zespolona z krzyżem- pojawia się tu bowiem zapowiedź Jezusowej męki i wskazanie dla pragnących pójść za Nim: "niech weźmie krzyż swój" (Mk 8, 34).***Chrystus nie przyszedł po to, aby nasz krzyż stał się cięższy, ale po to, aby nasza radość była pełna.***Dopomóż mi Panie, budować mój dom na "skale" Twoich słów i czynów.

(Ks. Marek Dziewiecki)

W Poznaniu Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (SS. Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo) znajduje się przy ul. Długiej 1.

Opracowała Maria Krasnosielska