Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
22 sierpnia

   Święto NMP Królowej ogłosił 11 października 1954 roku papież Pius XII encykliką "Ad Caeli Reginam".

Jednocześnie postanowił, aby obchodzono je co roku na całym świecie - oświadczył, że istniejąca od najwcześniejszych wieków wiara Kościoła w królowanie Maryi opiera się na Piśmie Świętym i Tradycji - Maryja wydała na świat Syna, który od poczęcia był Królem i Panem wszystkiego.
Ponadto Chrystus jest naszym Panem i Królem na mocy specjalnego tytułu, ponieważ nas odkupił. Błogosławiona Dziewica, Jego Matka, jest więc również naszą Panią i Królową.***Prośmy Matkę Bożą, aby nam pomogła zachować serce w czystości,
abyśmy mogli kochać czułą miłością Chrystusa, Jej Syna.

***Panie, pozwól mi rozdawać wokół słoneczne promienie.


Opracowała Maria Krasnosielska