Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8 września

15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość ukończenia przez Maryję Jej ziemskiego życia i "narodzin dla nieba", czyli wniebowzięcia; 8 września świętujemy Jej narodziny dla ziemi.
W kalendarzu liturgicznym (poza Bożym Narodzeniem) wyróżnione zostały w ten sposób tylko dwie osoby - Maryja i św. Jan Chrzciciel - obie związane z nadejściem Jezusa.


Wiadomości dotyczące rodziców Maryi i Jej narodzin pochodzą z literatury apokryficznej (tzn. ze starożytnych pism nieznanych autorów, ukrywających się pod imionami postaci biblijnych; pisma te nie zostały zaliczone do kanonu Pisma Świętego).
Autor tzw. Protoewangelii Jakuba, apokryfu pochodzącego z przełomu II/III wieku, przedstawia matkę Maryi - Annę, jako niemłodą już kobietę dotkniętą przekleństwem niepłodności. Kiedy jej modlitwy zostają w końcu wysłuchane obiecuje narodzone dziecko ofiarować Panu : Maryja spędza dzieciństwo i młodość na służbie w świątyni. Autor wyraża przekonanie o wyjątkowej misji Maryi i Jej świętości, która do spełnienia owej misji Ją uzdalnia.
Maryja stoi jakby na pograniczu obu Testamentów - wieńczy historię Starego Przymierza tuż przed jej spełnieniem - Jezusem Chrystusem. Nazwana zostaje Jutrzenką Zbawienia i Arką Przymierza.
W pobożności ludowej święto to znane jest pod nazwą "Matki Bożej Siewnej", która wyraża wiarę w opiekę Matki Bożej nad ludźmi i owocami ich pracy.***

W Maryi przedstawiona zostaje ludzkość odnowiona, ta, którą Stworzyciel zawarł w swojej myśli, w swoim ostatecznym projekcie.

(Gianfranco Ravasi)

W najbliższą niedzielę, z okazji odpustu, wyruszą z poznańskich parafii piesze pielgrzymki do Soboty.

Opracowała Maria Krasnosielska