Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14 września

"Krzyż - to nie drzewo ani forma, ani kaźń, którą reprezentuje, tylko poruszenie, które dokonało się w jego ramionach. Chrystus wziął krzyż na swoje ramiona, krzyż wziął Chrystusa w swoje objęcia. Dokonało się małżeństwo, z którego urodziło się nowe światło, nowa miłość, nowy ład, nowe życie, nowa wielkość dla krzyża, dla świata i nawet dla Boga.

Podwyższenie Krzyża Świętego jest wywyższeniem wszystkiego. Cały świat ponownie powstaje, przywrócony do swej pierwszej godności, ponownie przeniknięty tchnieniem Ducha Bożego, zjednoczony przez światłość, która jest światłością krzyża, i przez miłość, która w nim się objawia; wychodząc z Boga, powraca do Boga"(Dom Augustyn Guillerand, kartuz, Vivantes clartes, Roma 1964, s. 48).
Krzyż jest także i przede wszystkim wywyższeniem Chrystusa, który "uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył" (Flp 2, 8-9).

Wrześniowe święto Krzyża upamiętnia fakt historyczny - odzyskanie relikwii drzewa zbawienia i ich "podwyższenie" dla adoracji przez wiernych. Genezy tego święta należy szukać już w IV wieku. Wtedy właśnie św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, miała odnaleźć tę najstarszą relikwię chrześcijaństwa. Na górze Kalwarii powstały zaś dwie połączone ze sobą i niezwykle okazałe bazyliki: Świętego Krzyża oraz Zmartwychwstania Pańskiego.

Krzyż, pierwotnie rzymskie narzędzie kaźni i symbol haniebnej śmierci - stał się dla chrześcijan znakiem zwycięstwa oraz symbolem heroicznej miłości i poświęcenia.
Krzyż rozpoczyna i kończy modlitwę a wypowiadane przy nim słowa wyrażają istotę wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, są więc niejako pierwszym chrześcijańskim credo.
Krzyż , rozpięty między niebem a ziemią, łączy te - tak różne - rzeczywistości, a zawieszony w kościołach, domach, miejscach pracy i noszony na piersiach symbolizuje przynależność człowieka do Boga. Daje mu też siły do sprostania trudom codziennego życia oraz uczy, że ból i cierpienie mają sens, przede wszystkim zaś wiedzie ku zbawieniu.

***

Zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia...W Poznaniu Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się przy ul. Szamarzewskiego 3.
Opracowała Maria Krasnosielska