Świętego Stanisława Kostki
18 września

Stanisław urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w grudniu 1550 roku. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał starszego brata, Pawła - obydwu synów ojciec pragnął przygotować do pełnienia stanowisk godnych pozycji rodu. Stanisław jednak przeciwstawił się surowemu ojcu i wzniósł ponad uprzedzenia stanowe postanawiając wstąpić do Towarzystwa Jezusowego.
Do 12 roku Stanisław uczył się w domu; gdy miał prawie 14 lat razem ze starszym bratem wyjechał na naukę do Wiednia. Chłopcy uczęszczali do gimnazjum i przez jakiś czas mieszkali w domu prowadzonym przez jezuitów. Stanisław był zdolnym uczniem, bardzo dużo modlił się (także nocami) przed Najświętszym Sakramentem i pościł. Jego życie religijne wcześnie doszło do dojrzałości i rozkwitu, który pogłębił się po niebezpiecznej chorobie w roku 1565, co wiązało się również z mistycznymi doznaniami, których doświadczył. Według jego własnej relacji, gdy spodziewał się już rychłej śmierci, wyprosił sobie Komunię Świętą u św. Barbary. Ona to w towarzystwie dwóch aniołów przyniosła mu Eucharystię. W czasie tej choroby zjawiła mu się także Matka Boża z Dzieciątkiem, od którego doznał cudu natychmiastowego powrotu do zdrowia, z dołączonym do tego daru nakazem: "Wstąp do Towarzystwa Jezusowego". Odtąd zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego a przeczuwając, że ojciec nigdy się na to nie zgodzi postanowił nie wracać do Polski. Bratu zostawił list, w którym wyjaśnił swoje postępowanie i w ubogich szatach, potajemnie, wyruszył pieszo do Niemiec, aby prosić przełożonego jezuitów o przyjęcie do zakonu. Po krótkim pobycie w ich domu wyruszył wraz z dwoma towarzyszami (również pieszo) do Rzymu, gdzie miał przygotować się do życia zakonnego. Cała podróż trwała - z przerwami - prawie trzy miesiące. Do zakonu przyjęli go (w 1567 r.) przyszli święci, o. Piotr Kanizy i o. Franciszek Borgiasz.
O jego odwadze i silnej woli świadczy odpowiedź na list ojca domagającego się (pod groźbą sprowadzenia siłą) natychmiastowego powrotu syna do domu - Stanisław odpisał, że woli umrzeć, niż złamać ślub złożony Bogu.

Zachorował 10 sierpnia 1568 roku. Choroba była nagła i śmiertelna. Wieczorem 14 sierpnia wyspowiadał się , przyjął Komunię Świętą oraz sakrament namaszczenia chorych. Kolegów poprosił o przebaczenie i trzymając w ręku krzyż głośno modlił się: prosił o odpuszczenie grzechów, dziękował za wiarę i powołanie zakonne. Zmarł nad ranem 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, miał 18 lat.
Wszystkie zachowane źródła podkreślają nadzwyczajną skromność i pokorę chłopca, pobożność i skupienie.

Jego kult zrodził natychmiast i zupełnie spontanicznie. Kiedy dwa lata później otwarto grób Stanisława, znaleziono nietknięte rozkładem ciało. Świętym ogłosił go papież Benedykt XIII w roku 1726, a Jan XXIII w roku 1962 wliczył go w poczet głównych patronów Polski.
W dwustulecie kanonizacji sprowadzono do kraju cząstkę relikwii św. Stanisława, w uroczystościach wziął udział ówczesny prezydent państwa, Ignacy Mościcki.

Święty Stanisław jest również patronem młodzieży a jego imię nosi wiele kościołów, nie tylko w Polsce. Do najpiękniejszych należy sanktuarium w Nowym Jorku.***

Idę do Rzymu, by w świetlistej fali
Płynąć ku Bogu w miłości, co trwa -
Niech Panna Święta w opiece was ma.

Ja nie mam żalu, przebaczam ci, bracie,
Przebaczam tym, co żyją światem złym.
Nie mogę zostać wśród was, w waszej szacie;
Porzucam Wiedeń, idę tam, gdzie Rzym.

(...)

Idę do Rzymu... Do kościoła świata;
Świętego Piotra słyszę wielki dzwon...
Wzywa mnie, idę od ojca i brata,
Do Polski wrócę wiecznie żyw - przez zgon.


Kazimierz Golba

***

Mam trzy skarby, które ochraniam i pielęgnuję:
jednym skarbem jest miłość,
drugim wstrzemięźliwość,
trzecim pokora.
Tylko człowiek kochający jest odważny,
wstrzemięźliwy jest wspaniałomyślny,
tylko pokorny potrafi rządzić.


LaotseW Poznaniu Kościół pw. św. Stanisława Kostki znajduje się przy ul. Rejtana 8 (Winiary).

Opracowała Maria Krasnosielska