Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
21 września

Św. Mateusz, nazywany także Lewim, jeden z dwunastu apostołów, jest autorem pierwszej Ewangelii, o czym mówi Tradycja Kościoła, a także potwierdza sama Ewangelia.
Mateusz był synem Alfeusza, celnikiem. Jezus ujrzał go pobierającego podatki w Kafarnaum nad jeziorem Genezaret i rzekł do niego: "Pójdź za mną" (por. Mt 9, 9; Mk 2, 13-17; Łk 5, 27-32).
Mateusz prowadził działalność apostolską pośród wspólnoty palestyńskiej. O jego dalszym życiu nic pewnego nie wiemy. Tradycja mówi, że nauczał w Etiopii, inna głosi, że było to w kraju Partów i Persji. Nie jest znana data ani okoliczności jego śmierci. Do końca nie wiadomo, czy Mateusz zmarł śmiercią naturalną, czy też otrzymał koronę męczeństwa. Kościół łaciński i grecki czczą go jako męczennika
Ewangelia przez niego napisana skierowana była do Żydów i powstała w języku aramejskim między 50 a 60 rokiem po Chrystusie. Jest to jedyna księga Nowego Testamentu napisana nie po grecku, tekst aramejski jednak zaginął.

Relikwie świętego Mateusza od X wieku znajdują się we Włoszech (Salerno).

Św. Mateusz jest patronem księgowych, bankowców i celników, jest wzywany również w przypadku alkoholizmu.

***

Bóg przemawia do nas w ten lub inny sposób.
Ważne jest, aby mieć otwarte uszy i iść za tym głosem.
Jesteśmy wezwani przede wszystkim do tego,
aby pomagać ludziom będącym w potrzebie.

Jak mogę mówić, że kocham Boga,
kiedy inni cierpią, a ja nie ruszę palcem, żeby im pomóc?

Shaw CullenPrawdziwe szczęście w życiu istnieje wtedy,
kiedy interesujemy się i troszczymy o innych ludzi.
Inaczej krąży się tylko wokół siebie.

W Poznaniu kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty znajduje się na osiedlu Orła Białego 1/2.
Opracowała Maria Krasnosielska