Świętego O. Pio, zakonnika
23 września

Imię Pio pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "pobożny", "czuły", "tkliwy", "przywiązany". Franciszek Forgione przyjął je, kiedy został kapucynem.

12 kilometrów od Beneventu znajduje się wioska Pietralcino, czyli "Maleńki Kamień". Tu urodził się 25 maja 1887 roku Ojciec Pio. Rodzice ochrzcili dziecko w Kościele Najświętszej Maryi Panny i nadali mu imię Franciszek - ku czci Franciszka z Asyżu, do którego matka miała wielkie nabożeństwo. Imię to stało się opatrznościowe, gdyż dziecko to miało zostać duchowym synem Serafina z Asyżu. W rzeczy samej Franciszek wstąpił później do franciszkanów - kapucynów i otrzymał stygmaty Ukrzyżowanego.
Po odpowiednim przygotowaniu w zakonie oraz studiach przyjął on święcenia kapłańskie (1910 r.), a podczas wojny niósł pomoc duchową na froncie - został powołany i jako kapłan przeznaczony do 10 -tej kompanii sanitarnej przy szpitalu Św. Trójcy w Neapolu. Będąc wątłego zdrowia po jakimś czasie osłabł tak bardzo, że zwolniono go do domu. Wreszcie uznano za niezdolnego do służby wojskowej i zwolniono całkowicie, przyznając 1/5 pensji wojennej.
O. Pio został skierowany do klasztoru w San Giovanni Rotondo, gdzie pozostał do śmierci (1968 r.). Tu również doświadczył wielu mistycznych uniesień, otrzymał stygmaty, (w piątek - w dzień poświęcony Męce Pańskiej, 17 września 1915r., w uroczystość Stygmatów św. Franciszka), wpadał w religijne ekstazy i został obdarowany zdolnością bilokacji oraz innymi charyzmatami, np. charyzmatem woni.
Ojciec Pio był poszukiwanym spowiednikiem, miał wielkie nabożeństwo do Eucharystii, dużo się modlił.

Został beatyfikowany już w roku 1999, a trzy lata później Jan Paweł II ogłosił go świętym.


Stygmaty są znakiem ran Zbawiciela i dlatego mistycy otrzymują je na sercu, rękach i nogach. Mogą być widzialne lub niewidzialne, czyli otwarte lub nie. Ojciec Pio miał na początku stygmaty niewidzialne, lecz po trzech latach otworzyły się i takie już pozostały.

Bilokacja to inny charyzmat dany przez Boga mistykom, by mogli dopomóc osobom pozostającym od nich daleko. Mistyk, pozostając na swoim miejscu i będąc widzialnym dla obecnych, może być jednocześnie widziany gdzie indziej. Czasem mistyk nie wie o owym fenomenie, innym razem wie od anioła, co w jego imieniu zdziałał. Bywa też, że mistyk ukazuje się daleko i działa tam, jak gdyby był obecny. Dobrze wtedy wie, co mówił i co uczynił.

Woń jest połączeniem trudnych do określenia zapachów. Czasem wydaje się, że to róża, lilia albo fiołek. Jest to woń miła i silna, która nagle otacza mistyka lub daje się odczuwać temu, kto się poleca jego modlitwie.

Dar języków polega na tym, że osoba wybrana przez Boga, choć nie zna obcego języka, rozumie jednak dobrze mówiących do niej. Sama mówi własnym językiem, a inni słyszą ją w swojej mowie. Ojciec Pio posiadał również ten charyzmat i "korzystał" z niego dla ratowania dusz w konfesjonale.***

Święci uczynili z zawierzenia Bogu tajemnicę swej niezachwianej pogody ducha.

Jan XXIIIPanie, obdarz mnie łaską zapomnienia o sobie, żeby było w moim sercu miejsce dla Ciebie. Ty uleczysz moje zranienia.W Poznaniu Parafia pw. św. Ojca Pio z Pietralciny znajduje się przy ul Wańkowicza 2a (Strzeszyn) - kościół w budowie.

Opracowała Maria Krasnosielska