Świętych Kosmy i Damiana, męczenników
26 września

Damian i Kosma byli braćmi, urodzili się w Arabii. Rozgłos zdobyli z powodu biegłości w sztuce leczenia. Jako chrześcijanie przeniknięci byli duchem miłosierdzia. Nigdy nie żądali zapłaty za pomoc, jaką nieśli chorym w Cylicji. Kiedy wybuchło prześladowanie za Dioklecjana, Lyzjasz - gubernator Cylicji nakazał uwięzić braci i poddać ich torturom, a następnie ściąć.

Ich męczeńska śmierć nastąpiła około roku 283.***


Jeśli szukasz szczęścia, ofiaruj miłość. Otrzymuje się - dając. Realizujesz się - kochając. Każdy gest miłości rodzi w tobie radość, której daremnie szukałbyś w rzeczach ulotnych. Każdy uśmiech, którym obdarowujesz, wypełnia cię radością. Każda ofiara, którą ponosisz, wzmacnia cię. Za każdym razem wspiera cię ręka, którą wyciągasz. Za każdą rzecz, którą dajesz, otrzymujesz w zamian stokroć więcej. Miłość, którą starasz się ofiarować, rodzi w tobie jeszcze większą miłość.
Opracowała Maria Krasnosielska