Wspomnienie św. Wincentego a' Paulo, kapłana
27 września

Urodził się w roku 1581 w Pouy we Francji. W wieku 19 lat przyjął święcenia kapłańskie.
W roku 1605, podczas podróży morzem z Marsylii do Narbonne, wpadł w ręce piratów afrykańskich, którzy uprowadzili go do Tunisu. Przez dwa lata przebywał w niewoli, wreszcie jednak Opatrzność Boża dozwoliła, by uciekł. Po krótkim pobycie w Rzymie powrócił do Francji. Bez reszty poświęcił się pracy duszpasterskiej, szczególnie wśród ubogich i chorych. Zakładał schroniska, domy opieki i szpitale. W 1617 r. założył bractwo miłosierdzia - zgromadzenie świeckich sióstr pomagające najuboższym, w 1620 r. zorganizował analogiczną wspólnotę dla mężczyzn. W 1625 r. utworzył zgromadzenie misjonarzy, zwane od nazwy ich siedziby (Kościoła św. Łazarza) lazarystami. Przyczynił się do powstania w 1633 r. wspólnoty Sióstr Miłosierdzia (zwanych w Polsce szarytkami), których zadaniem jest opieka nad chorymi.
Wśród licznych zajęć św. Wincenty starał się zawsze o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Otoczony wielkim szacunkiem, nigdy nie zapomniał o pokorze..

Zmarł w Paryżu 27 września 1660 roku.
Jest patronem instytucji charytatywnych, dzieł miłosierdzia, sierot i więźniów.***Prawdziwy przyjaciel?
Ten, który na prośbę "pomóż" nie odpowiada pytaniem "jak".

Ks. Zbigniew Trzaskowski


Opracowała Maria Krasnosielska