Świętych Archaniołów - Michała, Gabriela i Rafała
29 września

Aniołowie są istotami duchowymi, niewidzialnymi, stworzonymi przez Boga. Nieustannie z Nim obcują, wielbią Go i oddają Mu cześć - oddane są kontemplacji, miłości i chwale Boga. Aniołowie pomagają również człowiekowi w osiągnięciu zbawienia, niekiedy są posłannikami Boga do człowieka.

"Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę. () Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. W całym swym bycie są sługami i wysłannikami Boga". KKK 329Aniołom przypisane są różne cechy i czynności, od których pochodzą nadane im imiona, oznaczają one np.: Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał mają swoje miejsce pośród dziewięciu chórów anielskich, określanych według następującego porządku: Michał uważany jest za patrona złotników i rytowników, Gabriel - za patrona pocztowców, Rafał - za patrona podróżnych.***

Aniołowie otaczający nas podczas modlitwy łączą niebo i ziemię, są odpowiedzialni za to, żebyśmy nie byli na ziemi sami z naszym staraniem, abyśmy mogli odczuć Boga w modlitwie. Aniołowie mówią nam: Bóg jest blisko, jesteś zanurzony w Jego uzdrawiającej i kochającej obecności.


Opracowała Maria Krasnosielska