Błogosławionego Jana Beyzyma, kapłana
12 października

Urodził się 5 maja 1850 roku w Beyzymach Wielkich na Wołyniu. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. W roku 1872 wstąpił do zakonu jezuitów. Po święceniach kapłańskich pracował jako wykładowca w jezuickim konwikcie w Tarnopolu i w Chyrowie. W 1899 r. udał się na misje na Madagaskar. Tam, w krainie Betsileo w Ambatuwari, za ofiary zebrane w Polsce, wybudował szpital dla ok. 200 trędowatych.
Zmarł na Madagaskarze 2 października 1912r.

Papież Jan Paweł II w grudniu 1993r. uznał heroiczność jego cnót, a 18 sierpnia 2002 r. ogłosił błogosławionym na krakowskich Błoniach.
Błogosławiony Jan Beyzym uznawany jest za prekursora nowoczesnej opieki medycznej nad chorymi na leprę.***Istotą miłości Boga jest pełnienie Jego woli. Kochasz Boga, kiedy czynisz z radością, ze wspaniałomyślnością i z miłością to wszystko, o co On prosi. Życie przeżywane w ten sposób, nawet jeśli złożone z prostych i skrytych elementów, staje się poematem miłości napisanym na wieczność.

Pierwszym krokiem do tego, aby kochać Boga, jest przestrzeganie Jego przykazań. Są one fundamentem, na którym budowany jest cały budynek miłości.

(Ojciec Livio Fanzaga)


Opracowała Maria Krasnosielska