Święto św. Łukasza Ewangelisty,
Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia
18 października

Według historyka kościelnego Euzebiusza, Łukasz urodził się w Antiochii (Syria). Z zawodu był lekarzem. Pośród czterech ewangelistów był jedynym, który urodził się jako poganin. Na chrześcijaństwo miał się nawrócić za przykładem św. Pawła i jemu właśnie towarzyszył w podróżach misyjnych. Po śmierci św. Pawła działał w Grecji, gdzie zmarł w wieku 84 lat. Tradycja mówi, że żył w bezżeństwie.
Łukasz jest autorem trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Księgi te powstały prawdopodobnie po roku 60 i zdradzają sumiennego historyka, który wszystkiego, czego sam nie widział, starał się dociec jak najdokładniej, wypytując naocznych świadków zdarzeń. Posługuje się on prostym stylem i pięknym językiem świadczącym o hellenistycznym wykształceniu.
Wedle tradycji Łukasz miał być także malarzem, szczególnie uzdolnionym jako portrecista. Legenda zaś głosi, że Łukasz był pierwszym, który namalował Matkę Bożą - dlatego często przedstawiany jest z ołówkiem i piórem. Jego symbolem natomiast jest byk, co nawiązuje do ofiar, jakie składał Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela.

św. Łukasz jest patronem lekarzy i malarzy.***

Bóg nie podaje mi mapy z wytyczonym szlakiem,
Bóg podaje mi rękę.

W Poznaniu Kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty znajduje się na os Rusa 59.
Opracowała Maria Krasnosielska