Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
i błogosławionej Adeliny, ksieni
20 października

Jan Kanty

Urodził się 23 czerwca 1390 r. w Kętach. W roku 1418 ukończył studia na Akademii Krakowskiej ze stopniem magistra sztuk wyzwolonych. W latach 1421-1429 kierował szkołą klasztorną bożogrobców w Miechowie, gdzie przepisywał manuskrypty. Był profesorem filozofii i teologii w Akademii Krakowskiej, kanonikiem i kustoszem kolegiaty św. Floriana w Krakowie. Zasłynął z pobożności i miłosierdzia, ceniono go także jako kaznodzieję. Był wielkim przyjacielem studentów, których niejednokrotnie finansował i żywił.
Zmarł 24 grudnia 1473 roku w Krakowie.

Beatyfikowany został 27 września 1680 r. a kanonizowany 16 lipca 1767 r. przez papieża Klemensa XIII.Adelina

W życie klasztorne została wprowadzona przez swojego brata Vitale, opata z Savigny. Została pierwszą ksienią klasztoru założonego w Mortain w roku 1105 lub 1115 przez hrabiego Wilhelma. Zakonnice przestrzegały reguły św. Benedykta uzupełnionej o kilka zasad zaczerpniętych z tradycji cystersów. Z racji koloru habitów nazywane były "białymi paniami".
Po życiu poświęconym modlitwie, umartwianiu się i dziełom miłosierdzia, Adelina zmarła w roku 1125. Sława jej pobożnego życia była tak wielka, iż wkrótce zaczęto ją czcić jako błogosławioną.***

Milcz o drugich, a patrz na siebie,
Będzie święty człowiek z Ciebie.

(Przysłowie polskie)

W Poznaniu Kościół pw. św. Jana Kantego znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 86.

Opracowała Maria Krasnosielska