1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych,
2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Zaduszki)

Cały Kościół w dniu 1 listopada obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy są już zbawieni i przebywają razem z Bogiem Ojcem w niebie; żyli oni zgodnie z wolą Bożą i za takie życie zostali zbawieni. Są oni dla nas przykładem i wstawiają się za nami u Boga. Niektórych spośród nich znamy z imienia i nazwiska (np. s. Faustynę Kowalską), a ich świętość została potwierdzona i ogłoszona przez Kościół.
Dniem pamięci o naszych bliskich zmarłych jest Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada. W tym dniu modlimy się za osoby, które jeszcze nie są zbawione, ale oczyszczają swe serca, przygotowując się na spotkanie z Panem Bogiem w wieczności.

Wspominamy w tych dniach osoby, które już odeszły, a za życia były nam bliskie. Każdy z nas, w miarę upływu lat, nosi w swoim sercu mały nekrolog. Imiona tam zapisane, szczególnie te najświeższe, budzą wspomnienia i żal...
W KKK czytamy: "Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym. I że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym".
Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, której Bóg nie uczynił, a która jest zapłatą za grzech, następuje rozdzielenie duszy i ciała, a po tym rozkład biologicznej struktury życia. Dusza idzie na spotkanie z Bogiem i oczekuje na ponowne zjednoczenie się ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swej wszechmocy przywróci ostatecznie naszemu ciału niezniszczalne życie, jednocząc je z duszą mocą Zmartwychwstania Jezusa. Św. Jan poucza, że zmartwychwstaną wszyscy: "ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia"(J 5, 29).
Ojciec Św. Jan Paweł II w "Liście o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii" poucza: Kościół wierzy w szczęście sprawiedliwych, którzy kiedyś będą razem z Chrystusem. Wierzy, że kara wieczna czeka grzesznika, który będzie pozbawiony Boga; wierzy, że ta kara obejmuje całe "jestestwo" grzesznika. Wierzy w końcu - jeśli chodzi o wybranych - w ich ewentualne oczyszczenie, które poprzedza samo oglądanie Boga, a które mimo wszystko jest inne od kary należnej potępionym. To właśnie rozumie Kościół, gdy mówi o piekle i czyśćcu.

W ten sposób przypomniana została nauka o rzeczach ostatecznych człowieka: niebie, czyśćcu i piekle. Po śmierci dusza, mocą sądu szczegółowego, który jest swoistym obrachunkiem z życia, przyporządkowuje się do sobie właściwego stanu.
W dniu Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana w chwale na ziemię, w dniu ostatecznym, Bóg wskrzesi umarłych do życia. "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi "(1 Tes 4, 16). Wówczas nastąpi sąd ostateczny: Chrystus swą królewską władzą usankcjonuje obecność dobrych w stanie nieba, złych w stanie piekła, a czyściec stanie się pusty. Ten sąd będzie nieodwołalny i trwał będzie bez końca.
Po sądzie ostatecznym sprawiedliwi, uwielbieni w duszy i ciele, będą królować razem z Chrystusem, a sam wszechświat zostanie odnowiony. Biblia nazywa to tajemnicze odnowienie nowym niebem i nową ziemią (por. 2P 3, 13). Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi (Ef 1, 10). W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły (Ap 21, 4).
***

Cóż pozostaje mnie człowiekowi
Wobec niepojętej prawdy przemijania
W ten niezwykły czas początku nowego -
Wstanę - i odważnie pójdę
Za Nim - za Chrystusem...

Janina Oparowska

*

Świat jest piękny,
ponieważ ci, co odeszli od nas,
pozostają blisko nas.
Umarli nigdy nie umierają,
dopóki o nich pamiętamy,
dopóki ich w sercach nosimy,
dopóki modlimy się za nich
i ich prosimy o westchnienie za nas.

*

Świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za Zmarłych.

(por. 2 Mch 12, 44 - 45)

W Poznaniu Kościół pw. Wszystkich Świętych znajduje się przy ul Grobla 1.
Opracowała Maria Krasnosielska