Św. Kariny i jej towarzyszy, męczenników
7 listopada

Za panowania cesarza Juliana Apostaty (360 r.) w Ankarze, Karina (zwana też Kassiną) oraz jej mąż Antoniusz i trzynastoletni syn - Melazyp, zostali uwięzieni za wyznawanie religii chrześcijańskiej.

Lokalne władze usiłowały odwieść ich od wiary za pomocą okrutnych i nieludzkich tortur, ale wspomagana łaską Bożą cała trójka pozostała nieugięta i zginęła jako męczennicy za wiarę.***

W podróży życia nie ma prostych dróg:
wszystkie są z góry lub pod górę.

Arturo Graf

***

Istotą rzeczy i celem życia wszystkich stworzeń
nie jest nic innego jak bieg ku Temu,
od którego pochodzą.

Graham Greene


Opracowała Maria Krasnosielska