Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy
18 listopada

Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał - Ruda. Wychowana w bardzo religijnej rodzinie, należała do Apostolstwa Modlitwy i była zelatorką kółka różańcowego. Odznaczała się duchem apostolskim, chętnie uczyła katechizmu.

Została zamordowana na początku I wojny światowej (18 listopada) przez rosyjskiego żołnierza, zamierzającego posiąść jej cnotę, której do ostatnich chwil życia broniła.

Karolina została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Tarnowie, 10 czerwca 1987 roku.***Panie, daj mi tęsknotę za kochaniem Ciebie i czynieniem wszystkiego, co skieruje moją duszę ku Bogu.

Nasza postawa jest tylko wtedy prawdziwie chrześcijańska, gdy inni rozpoznają w nas chrześcijan.


Opracowała Maria Krasnosielska