Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
21 listopada

Wśród Żydów istniał zwyczaj religijny polegający na tym, że dzieci (nawet te, których narodzin dopiero oczekiwano) ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, które ukończyło 5 lat zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, ten zaś ofiarowywał je Panu. Czasami dziecko pozostawało w świątyni dłużej: wychowywało się tam oraz uczyło służby dla sanktuarium (pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało przy nabożeństwach).

Tradycja wywodząca się z apokryfów mówi, że Maryja została przez swoich rodziców - Annę i Joachima - ofiarowana Bogu, kiedy miała 3 latka.

Zdarzenie to Kościół upamiętnia świętem Ofiarowania NMP. Na Wschodzie obchodzono je już w VII wieku, przez Kościół Zachodni przyjęte zostało w wieku XI.


***

Dzień dzisiejszy upamiętnia również poświęcenie "nowego kościoła Najświętszej Maryi Panny", który został zbudowany obok świątyni jerozolimskiej w 543 roku. Wspominamy dzisiaj także ofiarę, która dokonała się w sercu Maryi oraz Jej zgodę na wypełnienie się woli Bożej w Jej życiu.
***Świat jest piękny, ponieważ są języki, którymi ludzie mogą się porozumiewać. Jedna mowa będzie rozumiana wszędzie i w każdych czasach: mowa serca.***Panie spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny mogli otrzymać Twoje hojne łaski. Amen.


Opracowała Maria Krasnosielska