Św. Jakuba z Marchii, kapłana
28 listopada

Jakub Gangala urodził się w Marchii Arkońskiej w roku 1391. Mimo ubóstwa ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Perugii. Wkrótce porzucił jednak światowe życie i został franciszkaninem. Po uzyskaniu święceń kapłańskich poświęcił się pracy kaznodziejskiej, podjął też współpracę z Janem Kapistranem w przeprowadzaniu reformy zakonu i jego pracach misyjnych w środkowej i północnej Europie (także w Polsce).
Na soborze w Bazylei wniósł znaczny wkład w pojednanie umiarkowanego odłamu husytów z Kościołem.
Jakub był wzorem franciszkańskiego apostolstwa - w ciągu czterdziestu lat, nie opuszczając ani jednego dnia, głosił Słowo Boże. Dzięki jego posłudze nawróciło się ok. pięćdziesiąt tysięcy heretyków i niezliczone rzesze grzeszników. Wiele podróżował i jeszcze więcej modlił się. Wszędzie zakładał tzw. "banki pobożne" (montes pietatis), w których ubodzy mogli zaciągać pożyczki na niski procent - dzieło to zostało następnie rozwinięte i spopularyzowane przez św. Bernardyna z Feltre.

Jakub Gangala zmarł w wieku osiemdziesięciu pięciu lat, w roku 1476.


***


Święty to ktoś, kto zachwycił się zdumiewającym pięknem chrześcijaństwa.

(Ks. Marek Dziewiecki)***


Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog.

(Kard. Stefan Wyszyński)


Opracowała Maria Krasnosielska