Adwent


Panie, Ty jesteś Przychodzącym, my jesteśmy chodzącymi. Dziękujemy Ci, że w Twój Adwent chcesz zatrzymać się u nas. Spraw, abyśmy przygotowali się na przyjęcie Ciebie z wiarą. Prosimy Cię za głoszących i słuchających Twego Słowa: uczyń z nich ludzi uwielbienia i dziękczynienia. Napełnij ich Twoim światłem, które rozjaśni ich mrok.

***

Adwent jest krótkim okresem rozpoczynającym nowy Rok Liturgiczny, najkrótszym po okresie Bożego Narodzenia. Wymaga on dla swojej całości czterech niedziel, ale nie czterech tygodni. Ewangelie niedzielne Adwentu mówią o paruzji, powtórnym przyjściu Pana, o Janie Chrzcicielu i ostatnia - o Maryi. Maryja pojawia się jednak już na początku Adwentu i go wypełnia. To Ona ma być dla nas wzorem oczekiwania na spełnienie Bożych obietnic. Modlitwą wprowadzającą w Adwent jest Anioł Pański.

Łacińskie słowo adwentus oznaczające: przyjście, przybycie, obecnie rozumiane jest jako: W czasie Adwentu w kościołach pojawia się:
Roraty to Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiana dawniej (zasadniczo tylko przy świetle świec) wcześnie rano przez cały okres Adwentu. Nazwa pochodzi od pierwszych słów śpiewu na wejście: "Rorate caeli" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Początki odprawiania tej mszy sięgają w Polsce XIII wieku.***

Znowu nastał Adwent.
Zapalmy świece i cieszmy się!


Opracowała Maria Krasnosielska