Wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła
14 grudnia

Jan de Yepez, syn tkacza, urodził się w Hiszpanii w roku 1542 r. Od dzieciństwa miał duży kult dla Najświętszej Maryi Panny.
Po ukończeniu kolegium jezuickiego przywdział habit karmelitów ( w Medina del Campo). Cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Stał się głównym pomocnikiem św. Teresy w reformowaniu zakonu, a kiedy w Duruelo powstał pierwszy klasztor karmelitów, Jan de Yepez (późniejszy Jan od Krzyża) został pierwszym zakonnikiem. Głosił on konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Był narażony na liczne prześladowania, a nawet uwięziony w Toledo.
Gnębiony przez przełożonych, niechętnych reformie, zmarł w klasztorze w Ubeda 14 grudnia 1591 roku.

Jest on jednym z największych mistyków Kościoła, wybitnym teologiem, znawcą dusz i poetą. Pozostawił szereg pism, np.: "Wstępowanie na górę Karmel", "Pieśń duszy i jej Oblubieńca", "Żywy płomień miłości". Jan od Krzyża ogłoszony został również doktorem Kościoła.W dniu dzisiejszym wspomina się także:***


Boże, Twój kapłan - św. Jan, stał się wzorem doskonałego wyrzeczenia i pokazał nam, jak kochać Krzyż.
Pozwól nam go naśladować, abyśmy przez całą wieczność mogli rozważać Twoją chwałę. Amen.


Opracowała Maria Krasnosielska