Św. Olimpii, wdowy
17 grudnia

   Olimpia urodziła się około roku 368. Wychowała się pod okiem Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za mąż poślubiając prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego - Nebrydiusza. Wcześnie owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia a swój majątek oraz siebie samą oddała w służbę Kościoła. Nektariusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą.

Serdeczna przyjaźń łączyła Olimpię ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398 - po jego wygnaniu wiele cierpiała za swoją wobec niego wierność. Korespondencja była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy. Dzięki jej pomocy św. Jan, już na wygnaniu, zdołał wykupić wielu więźniów.

Majątek diakonisy został wkrótce skonfiskowany, a zgromadzenie pobożnych niewiast rozpędzono.

Olimpia usunęła się do Nikomedii, gdzie zmarła 25 lipca 408 roku.***


Szczęście człowieka zależy podobno od radości,
którą znajduje on w wypełnianiu codziennych obowiązków.

(Phil Bosmans)***


Nie ustawajcie w wypełnianiu z miłością i wiernością obowiązków waszej pracy w służbie społeczności, pracy wykonywanej sumiennie, cierpliwie, z poświęceniem.

(Bł. Jan XIII)


Opracowała Maria Krasnosielska