Uroczystość Bożego Narodzenia
25 grudnia

"Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan".

(Łk 2, 10 -11)Pismo święte przytacza wiele imion własnych tego Dziecka. Jest Ono Bogiem, Światłością, Słowem, Jednorodzonym i Pierworodnym Synem, Pasterzem i Dziedzicem, Królem żydowskim i Mesjaszem, Bogiem z nami i Zbawicielem.

Boże Narodzenie jest świętem daru: ofiarowania światu Syna przez Ojca. Tej nocy to, co ludzkie, łączy się z tym, co Boskie; ta święta Noc wydobywa z ludzi dobro - serca poranione i ukryte z lęku przed odrzuceniem otwierają się z nadzieją na przychodzącą Miłość... Pragną Jej zaznać, doświadczyć, z Niej, jak ze źródła, zaczerpnąć...

Boże Narodzenie od samego początku łączono ze wspomnieniem wielkich świętych Nowego Testamentu: Maryi, Szczepana, Piotra i Pawła, Jakuba i Jana. Z czasem święto Piotra i Pawła przesunięto na 29 czerwca, święto Jakuba na 25 lipca. Pozostali Szczepan i Jan, do których (w V wieku) dołączyli święci Młodziankowie.
Do oktawy Bożego Narodzenia Kościół wprowadził również święto Najświętszej Rodziny - Maryi, Józefa i Jezusa - której życie było życiem pracy i modlitwy.
Oktawa Bożego Narodzenia zamyka się uroczystością Maryi Bogarodzicy, rozpoczynającą jednocześnie nowy rok kalendarzowy.


***


O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek "całkowicie bezsilny", ale "wszechpotężny Miłością".

(Michel Quoist)Życzę Ci serca jak opłatek,
które ciche i pokorne,
kochając to, co czyste,
potrafi podzielić się Bogiem.

W Poznaniu Kościół pw. Narodzenia Pańskiego znajduje się na os. Stefana Batorego 113.
Opracowała Maria Krasnosielska