Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
29 grudnia

Tomasz urodził się w Londynie w roku 1118, dziewięć lat po śmierci św. Anzelma, którego dzieła miał zostać spadkobiercą.
Po przyjęciu niższych święceń wyjechał na studia do Paryża i Bolonii. Po powrocie został archidiakonem Canterbury, później kanclerzem królestwa. Mimo, że był dostojnikiem Kościoła wiódł życie człowieka świeckiego - cieszył się przyjaźnią i towarzystwem króla, oddawał rycerskim zabawom.
W roku 1162 został zmuszony (przez Henryka II) do przyjęcia godności arcybiskupa - prymasa Canterbury. Wydarzenie to całkowicie odmieniło jego życie. Tomasz zrzekł się kanclerstwa, oddał ascezie, stanowczo i odważnie zaczął występować w obronie wolności i praw Kościoła. Spowodowało to tak znaczne pogorszenie się stosunków z królem, że musiał opuścić kraj i szukać schronienia u przebywającego we Francji papieża - Aleksandra III.
Do kraju powrócił w roku 1170 - miał przeczucie, że wraca, by umrzeć.
Z radością przyjęty przez lud stał się ofiarą intryg. Jego przeciwnicy sprawili, że król uwierzył oszczerczym plotkom, jakoby arcybiskup podburzał przeciwko niemu poddanych. Usłużni dworzanie mniemając, że przypodobają się władcy, zamordowali swojego arcybiskupa na stopniach katedry w Canterbury.
Pod naciskiem wzburzonego ludu król Henryk II odprawił w następnym roku u grobu męczennika publiczną pokutę.

Św. Tomasz jest drugim (obok Jerzego) patronem Anglii i jej duchowieństwa.


***


Poświęcenie powinno przyjść naturalnie, z własnej wewnętrznej potrzeby.
Nie kocha się dla...
Kocha się i kropka.

(Valerio Albisetti)


Opracowała Maria Krasnosielska