Św. Sylwestra I, papieża
31 grudnia

Sylwester urodził się w Rzymie, święcenia kapłańskie uzyskał z rąk papieża Marcela podczas krótkiego okresu spokoju poprzedzającego prześladowania rozpoczęte przez Dioklecjana.
Na Stolicę Piotrową Sylwester wstąpił w roku 314, rok po edykcie tolerancyjnym Konstantyna. Za jego pontyfikatu zebrał się sobór w Nicei (325 r.) - pierwszy sobór biskupów chrześcijańskich z całego cesarstwa. Podczas soboru przyjęto zwięzłe sformułowania dogmatów chrześcijańskich (tzw. nicejski symbol wiary) i potępiono naukę Ariusza podważającą dogmat Trójcy Świętej oraz zaprzeczającą Boskiej naturze Chrystusa.

Sylwester był papieżem przez prawie 25 lat, zmarł w roku 335.


***


Uwolnijcie się od swojego strachu, że zawiedziecie,
od konieczności odniesienia sukcesu,
a wkrótce będziecie sobą - odprężycie się.
Nie będziecie już jeździć z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

(Anthony de Mello)


Opracowała Maria Krasnosielska