Nowy Rok,
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
Światowy Dzień Modlitw o Pokój
1 stycznia

Z pierwszych wieków chrześcijaństwa znamy niewiele dokumentów, świadczących o pobożności kierowanej do Matki Jezusa. Tym większe znaczenie ma najstarsza znana nam antyfona maryjna - Pod Twoją obronę (pochodząca prawdopodobnie z końca III w.), wzywająca Maryję jako Bożą Rodzicielkę.
Ten tytuł Maryi - Boża Rodzicielka (gr. Theotokos) stał się przedmiotem sporu o to, do czego, czy raczej do kogo, odnosi się macierzyństwo Maryi - do człowieczeństwa Jezusa czy do Jego bóstwa, do Jezusa jako człowieka czy jako Boga.
Sobór Efeski w roku 431 uznał, że tytuł Theotokos jest właściwy - Maryja nie jest matką bóstwa Chrystusa, jej macierzyństwo realizuje się na płaszczyźnie Jego człowieczeństwa. Macierzyństwo to jednak relacja między dwiema osobami. Skoro wierzymy, że Jezus Chrystus to "prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek", dwie natury złączone w jednej, Boskiej Osobie (tę naukę przyjął obradujący w 451 roku Sobór Chalcedoński), to macierzyństwo Maryi odnosi się do całego Chrystusa. Dlatego Maryję nazywamy Bożą Rodzicielką.

"Maryja, nazywana w Ewangeliach Matką Jezusa (J 2, 1; 19, 25), już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, Matką mojego Pana (Łk 1, 43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotokos)" - KKK 495.

Dzisiejsza uroczystość kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to najstarsze maryjne święto znane w Kościele.


***


O brzasku dnia proszę o odwagę,
abym w nowym roku ofiarował Ci wszystko, co mnie spotka:
rzeczy, które sprawiają mi radość i które wywołują cierpienie;
godziny, które wykorzystam i które zmarnuję.
Chcę od dziś całe me życie złożyć w Twe ręce:
zwycięstwa i porażki, śmiech i łzy.
Wszystko to oddaję Tobie.
Niech nie należy do mnie, lecz do Ciebie.
Panie poranka, dopomóż mi!


Opracowała Maria Krasnosielska