Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
25 stycznia

W kalendarzu liturgicznym 25. stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Św. Paweł (wcześniej Szaweł) urodził się w Tarsie w Cylicji, w rodzinie żydowskiej. Naukę pobierał w Jerozolimie u Gamaliela. Wkrótce stał się doskonałym znawcą dawnego Prawa oraz posiadł umiejętność egzegezy i sztukę dysputy. Był on świadkiem ukamienowania św. Szczepana (pierwszego męczennika) a jako gorliwy faryzeusz sam zaczął także prześladować chrześcijan.

Nawrócenie przeżył w drodze do Damaszku, dokąd udał się na polecenie najwyższego arcykapłana, w celu pojmania chrześcijan i dostarczenia ich do Jerozolimy. Około północy, niedaleko Damaszku, rozbłysła nagle wokół niego światłość niebieska, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? " (Dz 24,4). W duszy św. Pawła dokonała się gwałtowna przemiana, nawrócił się na wiarę chrześcijańską, przyjął chrzest (i nowe imię) oraz "zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" (Dz 9,20) - stał się on niestrudzonym apostołem wśród pogan.

Św. Paweł uważany jest za autora 13 listów skierowanych, bądź do wspólnot chrześcijańskich, bądź pojedynczych osób; odbył 3 wielkie podróże misyjne, pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych. Wielokrotnie doświadczał głodu, był więziony i wystawiany na pośmiewisko. Trudził się bez ustanku dla Bożej sprawy głosząc ludziom prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

O swoim życiu napisał: "w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem... " (2Tm 4,7).

Został ścięty w Rzymie w roku 67 (podczas prześladowań chrześcijan).


***


Trwa "bieg" naszego życia - czas dany nam od Boga. Jak go wykorzystujesz?MODLITWA

Błagamy Cię Panie,
abyś skierował na nas swoje oczy
i strzegł naszej drogi.
Prowadź nas,
abyśmy nieśli Dobrą Nowinę
wszystkim, których spotykamy;
i spraw, abyśmy przyjmowali
ubogich i przygnębionych
z serdecznością i współczuciem.
Maryjo,
Matko nasza,
czuwaj nad nami
i daj nam radość,
kiedy przemierzamy
drogi Pana.


W Poznaniu Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła znajduje się na
os. Piastowskim 79,
e-mail: szawel@archpoznan.org.pl


Opracowała Maria Krasnosielska