Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
27 stycznia

Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis) urodził się 13 kwietnia 1871 roku we wsi Lugine koło Mariampola. W dzieciństwie stracił oboje rodziców, opiekował się nim starszy brat - Jan. Uczył się m.in. w Kielcach i w Warszawie, tytuł magistra teologii moralnej uzyskał w Petersburgu, a dyplom doktora teologii dogmatycznej we Fryburgu. Kapłanem został w roku 1899. Dał się poznać jako dobry spowiednik i przewodnik życia duchowego osób konsekrowanych i świeckich. W Warszawie rozwinął działalność społeczną, a w roku 1907 powołano go na kierownika katedry socjologii w Akademii Duchownej w Petersburgu.
Odnowił on Zakon Marianów oraz założył Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Litwie i Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Po złożeniu rezygnacji z funkcji biskupa (1925 r.) został przez papieża Piusa XI mianowany arcybiskupem i otrzymał stanowisko wizytatora apostolskiego na Litwie. Jerzy Matulewicz przyczynił się do poprawy stosunków Litwy z Watykanem oraz do reformy studiów w Katolickim Uniwersytecie w Kownie, był też autorem najlepszego przed II wojną światową tekstu konkordatu między Stolicą Apostolską a Republiką Litewską.

Zmarł 27 stycznia 1927 roku. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w roku 1987.

27 stycznia 2006 roku w Warszawie przy ul. Wileńskiej została otwarta Sala Pamięci bł. Jerzego Matulewicza.


***


Panie, spraw, żeby wzrastało ziarnko mojego zaufania do Ciebie,
wtedy okrzepną również skrzydła mojej duszy.

Opracowała Maria Krasnosielska