Św. Konstancji oraz św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy
18 lutego

Zgodnie z legendą Konstancja była córką Konstantyna Wielkiego, cesarza, który w 313 r. uznał chrześcijaństwo za religię państwową.
Konstancja od dzieciństwa cierpiała na chorobę skóry, którą uważano za odmianę trądu, a ponieważ obawiano się, że może ona zarazić innych - żyła w odosobnieniu.
Mimo wszystko ojciec obiecał rękę córki Gallusowi, wodzowi, którego wysłał na wojnę z barbarzyńcami zagrażającymi imperium. W modlitwach Gallus obiecał, że jeśli pokona barbarzyńców, poświęci życie Bogu. W tym samym czasie Konstancja, która modliła się do św. Agnieszki o wyzdrowienie została uleczona i w podzięce złożyła ślub czystości. Już do końca życia mieszkała ona w swoim pałacu, który - wraz z majątkiem - zapisała dwóm sługom: Janowi i Pawłowi, gorliwym chrześcijanom.
Ćwierć wieku po śmierci cesarza Konstantyna jego bratanek, Julian Apostata, postanowił przywrócić kult rzymskich bogów a Jana i Pawła zamordować. Obu pochowano w pałacowych piwnicach.

Legendę o Konstancji uwiarygodniają znalezione na przełomie XIX/XX w. fragmenty pałacu Konstancji i mozaiki przedstawiające: Konstancję, Jana i Pawła; sceny męczeństwa bliskich im osób oraz pałac, jako miejsce nabożeństw chrześcijańskich, w końcu dwa odnalezione groby wykonane z alabastru, uważane za groby Jana i Pawła.
Maria Bernadetta urodziła się w Lourdes 7 stycznia 1844 r. Kiedy miała czternaście lat była świadkiem osiemnastu objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie massabielskiej pod Lourdes. Objawienia nakazały jej ujawnić silną moc uzdrowieńczą, którą Najświętsza Maryja Panna przez swoją obecność nadała źródłom w Lourdes.
W roku 1866 Bernadetta wstąpiła do zgromadzenia szkolnych Sióstr Miłosierdzia Notre Dame w Nevers, dwanaście lat później złożyła śluby wieczyste.
Zdawała sobie sprawę, że uzdrawiające źródło nie było przeznaczone dla niej - okazywała heroiczną cierpliwość w chorobie, której doświadczała. Często mawiała: "Najświętsza Maryja Panna użyła mnie jako miotły. Kiedy praca zostanie skończona, miotła zostanie umieszczona za drzwiami i tam pozostanie".
Bernadetta umarła w roku 1879, mając zaledwie trzydzieści pięć lat.

Dodatkowe informacje o objawieniach znajdziesz również na stronie internetowej : http://objawienia.republika.pl/***


Kto w Chrystusie odnalazł ucieczkę od samotności,
ten dojrzał do wspólnoty z innymi.


Opracowała Maria Krasnosielska