Katedry św. Piotra, apostoła 22 lutego

Święty Piotr, przez Jezusa Chrystusa ustanowiony Głową Kościoła, przez 25 lat mieszkał w Rzymie i był założycielem oraz pierwszym biskupem tamtejszego Kościoła.

Historycy zgodnie jednak stwierdzają, że zanim św. Piotr udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu, gdzie (wg św. Grzegorza Wielkiego) przebywał przez ok. 7 lat.

Pierwotnie święto upamiętniające objęcie biskupstwa przez św. Piotra obchodzone było albo 18 stycznia (na cześć biskupstwa w Rzymie), albo 22 lutego (na cześć biskupstwa w Antiochii).

***

Chrystus powinien być głoszony w taki sposób, abyśmy umieli powiedzieć niewierzącym, że mogą dojść do poznania Go; heretykom, że mogą wrócić na właściwą ścieżkę; złym katolikom, że mogą otrzymać Jego miłosierdzie, a dobrym i pobożnym, że mogą dać się spalić Jego miłością.
Opracowała Maria Krasnosielska