Św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera
7 kwietnia

Św. Jan Chrzciciel de la Salle po ukończeniu studiów poświęcił się stanowi duchownemu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1678, tytuł doktora teologii w roku 1680.
Żył on w czasach, w których edukacja, zwłaszcza osób ubogich, była dziedziną bardzo zaniedbaną i wpadł na pomysł, aby założyć szkoły kształcące przyszłych nauczycieli tego biednego środowiska. W ten sposób powstał instytut dla braci szkół chrześcijańskich (1691r.) Św. Jan przestrzegał braciszków, aby otaczali uczniów ojcowską miłością, poświęcali im cały swój czas oraz pomnażali ich wiedzę przygotowując do podjęcia pracy wśród najuboższych.
W roku 1695 spisał a w 1705 poprawił program dla braci.
Swój system pedagogiczny zawarł w "Programie dla szkół chrześcijańskich" - klasycznym dziele w dziedzinie edukacji. Polecał on indywidualne podejście do uczniów, zrywał z łaciną, wprowadził do wykładu język narodowy.
Jego idee spotkały się z gwałtowną opozycją nauczycieli - była nawet chwila, gdy całemu zgromadzeniu zagrażało rozwiązanie.
Nazwany jednak został ojcem nowoczesnej pedagogiki.

Św. Jan umarł 7 kwietnia 1719 roku, kanonizowany został 24 maja 1900 roku.
Jest patronem nauczycieli.

***Bóg daje mi światło na następny krok,
lecz nie oświetla całej drogi.

(Peter Halne)

Opracowała Maria Krasnosielska