Św. Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma, męczenników
14 kwietnia


Według orzeczenia Kościoła wszyscy trzej wymienieni mężowie są świętymi. Jednak szczupłość wiarygodnych dokumentów historycznych dotyczących ich życia i działalności sprawiła, że nie figurują w kalendarzu liturgicznym Kościoła powszechnego, znajdują się tylko w kalendarzach lokalnych.

Według współczesnych badań wszyscy trzej byli rzymskimi męczennikami z II i III wieku. Ich imiona wiążą się z legendą o św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - nie ma jednak żadnego historycznego dowodu na to, że mieli z nią coś wspólnego.***


Chrześcijanin kroczy ze światłem w sercu, pokłada nadzieję, oczekuje,
wierzy pełen zaufania nawet wtedy,
kiedy żyje w perspektywie, która wydaje mu się ponura,
kiedy czuje się przygnieciony przez koszmary i udrękę.

(Severino Pagani)

***


Podziękuj Bogu za to, że żyjesz.
I spróbuj zaakceptować dzisiejszy dzień takim, jakim jest.
Nie musi być do końca radosny.
Ale jeżeli zdecydujesz się na życie,
wtedy zetkniesz się ze swoją żywotnością i swoją radością.

Opracowała Maria Krasnosielska