Uroczystość Trójcy Świętej
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł;
trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa;
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego ...Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
Który od Ojca i Syna pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę,
Który mówił przez proroków ...Na Boże wezwanie człowiek ma odpowiedzieć wiarą. Polega ona na przyjęciu rozumem i wolą Objawienia Bożego i jest potrzebna do zbawienia. Sam Chrystus powiedział: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony". (Mk 16, 16). Istnieją różne formuły prawd wiary. Jedną z krótszych i najstarszych jest tzw. "Skład Apostolski", obok niego - pochodzący z V wieku - symbol Quicumque, przez długie lata przypisywany św. Atanazemu.

W Głównych Prawdach Wiary wyznajemy, że :
- jest Jeden Bóg,
- i są Trzy Osoby Boskie - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Katechizm przypomina: "Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca "(n. 234).
Tę tajemnicę objawił Jezus Nikodemowi mówiąc, że Bóg umiłował świat i posłał swego Syna oraz przypominając, że trzeba się narodzić z wody i Ducha Świętego.
Podczas chrztu - udzielonego w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - staliśmy się własnością Trójcy Świętej. Trójcę Świętą wspominamy na początku każdej modlitwy i czynności liturgicznej robiąc znak krzyża lub mówiąc: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ..."
Za przyczyną Trójcy Świętej rozwija się cały Kościół.

Treścią katolickiej wiary jest uwielbienie Jedynego Boga w Trójcy i Trójcy w Jedności, bez pomieszania Osób i rozdzielenia substancji: inną w istocie jest Osoba Ojca, inną - Syna i Ducha Świętego; równa jednak jest Ich boskość, chwała i wszechwieczny majestat. Choć każdej z Trzech Osób przypisuje się inne dzieło:
- Bogu Ojcu stworzenie świata,
- Jezusowi Chrystusowi jego odkupienie,
- Duchowi Świętemu uświęcenie,
to jednak nierozdzielne w swej substancji Boskie Osoby są nierozdzielne również w swoich dziełach , każda uzewnętrznia to, co jest jej właściwe w Trójcy.

Taki, jaki jest Ojciec, taki jest Syn, taki jest Duch Święty; przedwieczny jest Ojciec, przedwieczny Syn, przedwieczny Duch Święty; wielki jest Ojciec, wielki Syn, wielki Duch Święty, wieczny jest Ojciec, wieczny Syn, wieczny Duch Święty. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Ojciec nie został uczyniony przez nikogo, nie został On ani stworzony, ani zrodzony; Syn pochodzi wyłącznie od Ojca, nie został On uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony; Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest On ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz On pochodzi. Jest więc tylko jeden Ojciec, jeden Syn i jeden Duch Święty. W Trójcy nikt nie jest przed lub po, nikt nie jest mniejszy lub większy - wszystkie trzy Osoby są równie wiekuiste i podobnie równe. Winno się zatem czcić zarówno jedność w Trójcy, jak i Trójcę w jedności ..

Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z "ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga". (KKK 237)
***Droga, która prowadzi do Boga,
będzie ciasna i stroma,
kto nią jednak podąża, jest pełen radości.Jeśli jest w Tobie radość, nie możesz jej zatrzymać. Emanuje ona bez Twojej woli z Twojego oblicza, z oczu, z uśmiechu i z całej Twojej osoby. To ludzie radośni są na tej ziemi pełnej smutku najbardziej przekonującymi świadkami miłości, jaką Bóg żywi do nas.

Ojciec Livio Fanzaga

W Poznaniu Kościół pw. Świętej Trójcy znajduje się przy ulicy 28 Czerwca 1956r. nr 328 (Dębiec).

Opracowała Maria Krasnosielska