Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
9 czerwca

    Efrem urodził się w Mezopotamii ok. roku 300. Jego ojciec, poganin, za sympatię do chrześcijan, wygnał go z domu. Efrem schronienie znalazł u św. Jakuba, biskupa Nisibis, który zapewnił mu staranne wykształcenie. W wieku 18 lat Efrem przyjął chrzest, po czym objął stanowisko nauczyciela w znakomitej miejscowej szkole. Po śmierci św. Jakuba przeniósł się do Odessy, tam wstąpił do klasztoru i został wyświęcony na diakona.
Napisał wiele prac w obronie Kościoła katolickiego, był też autorem rozważań na temat tajemnic Chrystusowych i czci wobec Maryi Dziewicy.
ako wspaniały mówca, egzegeta i poeta nazwany został "prorokiem Syryjczyków" i "lutnią Ducha Świętego".

Zmarł w roku 373.
W roku 1920 papież Grzegorz XV zaliczył go w poczet doktorów Kościoła.***Szukaj ciszy.
Hałas jest jak brud i kurz.
Milczenie jest kąpielą dla duszy.
Nie ma bardziej intensywnej kąpieli oczyszczającej
niż milczenie.
Milczenie to droga
do spokoju serca.


Opracowała Maria Krasnosielska