Wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła
13 czerwca

  Ferdynand Bullone (znany jako św. Antoni lub Antoni Padewski) urodził się w roku 1195 w Lizbonie. Jako dziecko oddany został na wychowanie do kanoników katedry, a gdy ukończył piętnaście lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna niedaleko Lizbony. Po dwóch latach wysłano go do klasztoru Krzyża Świętego w Coimbrze. Pozostał tam przez osiem lat poświęcając się studiom.
Gdy dowiedział się, że do Portugalii przewieziono z Maroka relikwie pięciu franciszkańskich męczenników zapragnął naśladować ich występując w obronie wiary - po początkowym sprzeciwie przełożonych otrzymał jednak zezwolenie i przeszedł do zakonu franciszkanów.
Wyjechał na misje do Maroka, jednakże z powodu ciężkiej choroby musiał powrócić do Hiszpanii. Po pewnym czasie franciszkanie zauważyli talent Antoniego i powołali go na profesora teologii, której nauczał w Bolonii, Tuluzie, Montpellier i Padwie.
Antoni dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i egzegeta, był jednocześnie żarliwym duszpasterzem. W związku z wykonywaną pracą wiele podróżował - odwiedził Francję, Hiszpanię i Włochy. W zakonie piastował różne stanowiska zawsze jednak czuwał nad tym, by być posłusznym dyscyplinie klasztornej (śmiało przeciwstawił się bratu Eliaszowi, który dążył do rozluźnienia reguły).

Zmarł w roku 1232.
Już za życia uważany był za legendarnego bohatera, o którego niezwykłych czynach i zadziwiających wydarzeniach z życia chętnie opowiadano. Walczył z wyzyskiem, lichwą i więzieniem za długi.
Św. Antoni nie doznał łaski męczeństwa, ale można go nazwać męczennikiem Słowa Bożego, męczennikiem podróży, męczennikiem tłumów - żaden kościół nie mógł pomieścić ludzi chcących usłyszeć jego naukę.

Św. Antoni jest patronem ubogich, narzeczonych i małżeństw oraz orędownikiem w poszukiwaniu zagubionych rzeczy (opowiadano, że to dzięki św. Antoniemu skradziony psałterz powrócił do właściciela).***Jeśli mówisz, twoje słowa muszą być lepsze niż milczenie.

Przysłowie arabskie
***W Poznaniu Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego znajduje się przy ul. św. Antoniego 50 (Starołęka), drugim jest Kościół pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Franciszkańskiej 2 (Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej - Pani Poznania, Ojcowie Franciszkanie Konwentualni).

Opracowała Maria Krasnosielska