Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
21 czerwca


     Alojzy pochodził ze znakomitego rodu Gonzagów, urodził się w Castiglione 9 marca 1568 roku. Od najmłodszych lat całym sercem poświęcił się służbie Stwórcy. Kiedy miał siedem lat przeżył swoje "nawrócenie". Codziennie odmawiał na klęczkach, oprócz pacierzy porannych i wieczornych, siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Kiedy miał lat czternaście towarzyszył ojcu w podróży do Hiszpanii - Filip II uczynił Alojzego giermkiem księcia Jakuba, swego starszego brata. Wśród próżności dworu Alojzy zachował czystość i nie pozwolił odciągnąć się od Boga. Rozczytywał się w pismach św. Piotra Kanizego i w "Ćwiczeniach duchowych" św. Ignacego. Modlitwę przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocześnie kontynuował studia.
Po powrocie do Włoch chciał wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, mimo oporów rodziny udało mu się przeprowadzić swoje zamiary. W Rzymie, za pontyfikatu Piusa V, rozpoczął nowicjat. śluby zakonne złożył 20 listopada 1587 roku.
Od początku swego zakonnego życia był wzorem doskonałości. Podczas epidemii dżumy w Rzymie (1591r.) wyróżnił się miłosierdziem wobec chorych w szpitalach - ta praca doprowadziła Alojzego do choroby, która spowodowała jego śmierć.
Za życia cechowała Alojzego prawdziwie anielska niewinność i heroiczna skłonność do pokuty, jego ostatnie dni były odzwierciedleniem krótkiego życia.

Alojzy zmarł w wieku dwudziestu trzech lat, 21 czerwca 1591 roku. Sława jego świętości była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizowany został w roku 1726 przez papieża Benedykta XIII, wraz ze Stanisławem Kostką.

W roku 1729 został ogłoszony patronem młodzieży, zwłaszcza studiującej. W roku 1926 papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.***Pobiegnę do Ciebie, Panie,
który uzdrawiasz chorych,
umacniasz słabych,
przywracasz radość sercom ogarniętym smutkiem.
Pójdę za Tobą, Panie Jezu.

Georges Bernanos

Opracowała Maria Krasnosielska