Wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła
27 czerwca

    Cyryl urodził się w Aleksandrii około roku 376. Niezachwianie wierząc, że Najświętsza Maryja Panna była Matką Boga, wystąpił przeciwko Nestoriuszowi (patriarsze Konstantynopola), który utrzymywał, że Jezus zrodził się z Maryi wyłącznie jako człowiek, boskość zaś została Mu nadana później z powodu Jego wielu zasług.

Cyryl potępił błędy nestoriańskie i zdefiniował naukę katolicką: dwie natury, Boska i ludzka, złączone są w jednej - Boskiej Osobie Chrystusa; stąd Najświętsza Maryja Panna jest prawdziwie Matką Boga, a nie tylko matką Jezusa - człowieka.
Cyryl przewodniczył soborowi efeskiemu, który potępił Nestoriusza i jego doktrynę, drogo jednak zapłacił za to zwycięstwo - ze strony Nestoriusza i jego zwolenników spotkało go wiele cierpień.

Święty pozostawił po sobie wiele traktatów egzegetycznych, Był też autorem apologetycznego dzieła przeciwko Julianowi Apostacie.

Zmarł 27 czerwca 444 roku.***W naszych czasach droga do świętości idzie przez świat czynu.

Dag Hammarskjöld

Opracowała Maria Krasnosielska